جانور شناسی,سیستماتیک جانوری, حیات وحش, اکولوژی و ...

Download Fauna of Australia 1B Mammalia

Volume 1B Mammalia is available for download as a series of PDF files. you will need Adobe Acrobat Reader installed on your computer to view them.

 1. Diagnosis of the Class Mammalia (14-ind.pdf - 1.07 MB)
 2. Tachyglossidae (15-ind.pdf - 2.12 MB)
 3. Ornithorhynchidae (16-ind.pdf - 1.04 MB)
 4. Morphology and Physiology of the Metatheria (17-ind.pdf - 1.76 MB)
 5. Natural History of the Metatheria (18-ind.pdf - 1.42 MB)
 6. Biogeography and Phylogeny of the Metatheria (19-ind.pdf - 1.02 MB)
 7. Thylacinidae (20-ind.pdf - 952 KB)
 8. Dasyuridae (21-ind.pdf - 1.43 MB)
 9. Myrmecobiidae (22-ind.pdf - 872 KB)
 10. Notoryctidae (23-ind.pdf - 727 KB)
 11. Peramelidae (24-ind.pdf - 1.12 MB)
 12. Thylacomyidae (25-ind.pdf - 694 KB)
 13. Phalangeridae (26-ind.pdf - 1.23 MB)
 14. Burramyidae (27-ind.pdf - 1.09 MB)
 15. Family Petauridae (28-ind.pdf - 1.52 MB)
 16. Macropodidae (29-ind.pdf - 1.86 MB)
 17. Potoroidae (30-ind.pdf - 1.16 MB)
 18. Phascolarctidae (31-ind.pdf - 873 KB)
 19. VoMBatidae (32-ind.pdf - 1.30 MB)
 20. Tarsipedidae (33-ind.pdf - 1.91 MB)
 21. Morphology and Physiology of the Eutheria (34-ind.pdf - 928 KB)
 22. Natural History of the Eutheria (35-ind.pdf - 803 KB)
 23. Biogeography and Phylogeny of the Eutheria (36-ind.pdf - 344 KB)
 24. Pteropodidae (37-ind.pdf - 1.11 MB)
 25. EMBallonuridae (38-ind.pdf - 448 KB)
 26. Megadermatidae (39-ind.pdf - 692 KB)
 27. Rhinolophidae (40-ind.pdf - 658 KB)
 28. Hipposideridae (41-ind.pdf - 656 KB)
 29. Vespertilionidae (42-ind.pdf - 1.02 MB)
 30. Molossidae (43-ind.pdf - 621 KB)
 31. Hominidae (44-ind.pdf - 619 KB)
 32. Leporidae (45-ind.pdf - 916 KB)
 33. Sciuridae (46-ind.pdf - 830 KB)
 34. Muridae (47-ind.pdf - 1.16 MB)
 35. Ziphiidae (48-ind.pdf - 608 KB)
 36. Physeteridae (49-ind.pdf - 581 KB)
 37. Delphinidae (50-ind.pdf - 727 KB)
 38. Phocoenidae (51-ind.pdf - 558 KB)
 39. Balaenopteridae (52-ind.pdf - 619 KB)
 40. Balaenidae (53-ind.pdf - 622 KB)
 41. Canidae (54-ind.pdf - 708 KB)
 42. Felidae (55-ind.pdf - 771 KB)
 43. Otariidae and Phocidae (56-ind.pdf - 1.04 MB)
 44. Dugongidae (57-ind.pdf - 522 KB)
 45. Equidae (58-ind.pdf - 576 KB)
 46. Suidae (59-ind.pdf - 656 KB)
 47. Camelidae (60-ind.pdf - 572 KB)
 48. Cervidae (61-ind.pdf - 501 KB)
 49. Bovidae (62-ind.pdf - 815 KB)
 50. Collection and Preservation of Mammals (63-ind.pdf - 638 KB)

 

Download Fauna of Australia 2A Amphibia and Reptilia

Volume 2A Amphibia and Reptilia is available for download as a series of PDF files. You will need Adobe Acrobat Reader installed on your computer to view them.

 1. General description and definition of the Class Amphibia (01-fauna-2a-amphibia-general.pdf - 620 KB)
 2. History of discovery of the Anura (02-fauna-2a-amphibia-history.pdf - 480 KB)
 3. Collection and preservation of the Anura (03-fauna-2a-amphibia-collection.pdf - 185 KB)
 4. Morphology and physiology of the Anura (04-fauna-2a-amphibia-morphology.pdf - 700 KB)
 5. Natural history of the Anura (05-ffauna-2a-amphibia-naturalhistory.pdf - 490 KB)
 6. Biogeography and phylogeny of the Anura (06-fauna-2a-amphibia-biogreography.pdf - 315 KB)
 7. Family Myobatrachidae (07-fauna-2a-amphibia-myobatrachidae.pdf - 1.7 MB)
 8. Family Hylidae (08-fauna-2a-amphibia-hylidae.pdf - 590 KB)
 9. Family Microhylidae (09-fauna-2a-amphibia-microhylidae.pdf - 1 MB)
 10. Family Ranidae (10-fauna-fauna-2a-amphibia-ranidae.pdf - 250 KB)
 11. Family Bufonidae (11-fauna-fauna-2a-amphibia-bufonidae.pdf - 320 KB)
 12. General Description and Definition of the Class Reptilia (12-fauna-2a-reptilia-general.pdf - 230 KB)
 13. History of Discovery of the Reptilia (13-fauna-2a-reptilia-history.pdf - 530 KB)
 14. Collection and Preservation of the Reptilia (14-fauna-2a-reptilia-collection.pdf - 450 KB)
 15. General Description and Definition of the Order Chelonia (15-fauna-2a-chelonia-general.pdf - 330 KB)
 16. Morphology and Physiology of the Chelonia (16-fauna-2a-chelonia-morphology.pdf - 540 KB)
 17. Natural History of the Chelonia (17-fauna-2a-chelonia-naturalhistory.pdf - 520 KB)
 18. Biogeography and Phylogeny of the Chelonia (18-fauna-2a-chelonia-biogeography.pdf - 280 KB)
 19. Family Cheloniidae (19-fauna-2a-chelonia-cheloniidae.pdf - 530 KB)
 20. Family Dermochelyidae (20-fauna-2a-chelonia-dermochelyidae.pdf - 200 KB)
 21. Family Chelidae (21-fauna-2a-chelonia-chelidae.pdf - 770 KB)
 22. Family Carettochelyidae (22-fauna-2a-chelonia-carettochelyidae.pdf - 230 KB)
 23. General Description and Definition of the Order Squamata (23-fauna-2a-squamata-general.pdf - 850 KB)
 24. Morphology and Physiology of the Squamata (24-fauna-2a-squamata-morphology.pdf - 1.1 MB)
 25. Natural History of the Squamata (25-fauna-2a-squamata-naturalhistory.pdf - 600 KB)
 26. Biogeography and Phylogeny of the Squamata (26-fauna-2a-squamata-biogeography.pdf - 660 KB)
 27. Family Gekkonidae (27-fauna-2a-squamata-gekkonidae.pdf - 1 MB)
 28. Family Pygopodidae (28-fauna-2a-squamata-pygopodidae.pdf - 580 KB)
 29. Family Agamidae (29-fauna-2a-squamata-agamidae.pdf - 1 MB)
 30. Family Varanidae (30-fauna-2a-squamata-varanidae.pdf - 750 KB)
 31. Family Scincidae (31-fauna-2a-squamata-scincidae.pdf - 1.6 MB)
 32. Family Typhlopidae (32-fauna-2a-squamata-typhlopidae.pdf - 390 KB)
 33. Family Boidae (33-fauna-2a-squamata-boidae.pdf - 730 KB)
 34. Family Colubridae (34-fauna-2a-squamata-colubridae.pdf - 450 KB)
 35. Family Elapidae (35-fauna-2a-squamata-elapidae.pdf - 1.7 MB)
 36. Family Hydrophiidae (36-fauna-2a-squamata-hydrophiidae.pdf - 570 KB)
 37. Family Laticaudidae (37-fauna-2a-squamata-laticaudidae.pdf - 250 KB)
 38. Family Acrochordidae (38-fauna-2a-squamata-acrochordidae.pdf - 240 KB)
 39. General Description and Definition of the Order Crocodylia (39-fauna-2a-crocodylia-general.pdf - 600 KB)
 40. Morphology and Physiology of the Crocodylia (40-fauna-2a-crocodylia-morphology.pdf - 1.3 MB)
 41. Natural History of the Crocodylia (41-fauna-2a-crocodylia-naturalhistory.pdf - 550 KB)
 42. Biogeography and Phylogeny of the Crocodylia (42-fauna-2a-crocodylia-biogeography.pdf - 340 KB)
+ نوشته شده در  سه شنبه ۳ اردیبهشت۱۳۸۷ساعت 19:2  توسط کیاوش گلزاریان پور | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
کیاوش گلزاریان پور
Kingdom: Animalia
Phylum: Chordata
Subphylum:Vertebrata
Class: Aves
Order: Ciconiiformes
Family: Procellariidae
Genus: Diomedea

پیوندها
Integrated Taxonomic Information System -1
2- تصویر حیوانات
3- انجمن تک یاخته شناسان انگلیس
Microbiology Video Collection-4
5- تک یاخته شناسی
6-سازمان حفاظت محیط زیست
7-مقدمه اي بر كلاديستيك
8-متد هاي كلاديستيك
9-بنياد WILLI HENNIG
10-پرندگان فرانسه
IUCN-11
12-لیست قرمز IUCN
13-بانك اطلاعات تنوع زيستی
Dr. Steven M. Carr-15
16- آزمون زیست شناسی
17- انجمن حشره شناسی ایران
18- انجمن زیست شناسی ایران
19-قوانین بین المللی نامگذاری جانوری(ICZN)
20- وب سایت رسمی ICZN
21- وب سايت Dr. Brian Coad (ماهي شناس)
22- دریافت user و pass دانشگاه های معتبر
23- کویرهای ایران
24- پرندگان شکاری
25- عنکبوتیان
26- درخت حیات
27- پایگاه اطلاعات جامع ماهیان
28- کتابخانه دیجیتالی
29- حیات وحش
30- پایگاه اطلاعات علمی
31- پایگاه جامع اطلاعاتی جانوران
32- سایت آوای طبیعت
33-پایگاه جامع در مورد رفتگر ماهیان(Loaches)
34- تعداد گونه های جانوری زنده بر حسب خانواده
35- انقلاب سوم
36- پرندگان ایران
37- پایگاه جامع اطلاعاتی پرندگان
38- ریشه شناسی کلمات
39-شبکه اطلاعاتی حیات وحش جنوب آسیا
40- عکس های متنوع جانوران
41-پایگاه اطلاعاتی گوشتخواران
42- انجمن یوزپلنگ ایرانی
43- The Taxonomicon
44- نهگ های منقاردار
45- پایگاه اطلاعاتی آب بازان
46- نرم افزار های فیلوژنتیکی
47- Journals of Zoology
48- (Bats (order Chiroptera
49- صداهای رایگان
لینک دوستان
Journal of Evolutionary Biology
انجمن زیست شناسی گیلان
Mauro J. Cavalcanti
ژورنال aqua
اتـــاق زیست
harun yahya
ایران زیست
من و دنیای زیست ام
بزرگترین لینک باکس اینترنت
دیده بان کوهستان
خبرگزاری پارسه
بانك تست و سوالات زيست شناسي
irananimals
لاک پشت ها
دیده بان محیط زیست ایران
نغمه ي دل
زیست پیکس
دانشگاه فردوسی
دانشگاه شیراز
دانشگاه شاهد
دانشگاه تهران
دانشگاه شهید بهشتی
حمایت از حیوانات
Gmail
آموزش مجازی فیزیولوژی
آپلود تصویر
ماهی کور غار
حیات حیوانات
سروده های ملی ايران زمين
دانلود نرم افزار
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
۹۲/۰۵/۰۱ - ۹۲/۰۵/۳۱
۸۹/۰۶/۰۱ - ۸۹/۰۶/۳۱
۸۸/۱۱/۰۱ - ۸۸/۱۱/۳۰
۸۸/۰۹/۰۱ - ۸۸/۰۹/۳۰
۸۸/۰۷/۰۱ - ۸۸/۰۷/۳۰
۸۸/۰۶/۰۱ - ۸۸/۰۶/۳۱
۸۸/۰۲/۰۱ - ۸۸/۰۲/۳۱
۸۸/۰۱/۰۱ - ۸۸/۰۱/۳۱
۸۷/۱۱/۰۱ - ۸۷/۱۱/۳۰
۸۷/۱۰/۰۱ - ۸۷/۱۰/۳۰
۸۷/۰۹/۰۱ - ۸۷/۰۹/۳۰
۸۷/۰۸/۰۱ - ۸۷/۰۸/۳۰
۸۷/۰۷/۰۱ - ۸۷/۰۷/۳۰
۸۷/۰۴/۰۱ - ۸۷/۰۴/۳۱
۸۷/۰۳/۰۱ - ۸۷/۰۳/۳۱
۸۷/۰۲/۰۱ - ۸۷/۰۲/۳۱
۸۷/۰۱/۰۱ - ۸۷/۰۱/۳۱
۸۶/۱۱/۰۱ - ۸۶/۱۱/۳۰
۸۶/۰۷/۰۱ - ۸۶/۰۷/۳۰
۸۶/۰۵/۰۱ - ۸۶/۰۵/۳۱
۸۶/۰۴/۰۱ - ۸۶/۰۴/۳۱
۸۶/۰۲/۰۱ - ۸۶/۰۲/۳۱
۸۶/۰۱/۰۱ - ۸۶/۰۱/۳۱
۸۵/۱۲/۰۱ - ۸۵/۱۲/۲۹
۸۵/۱۱/۰۱ - ۸۵/۱۱/۳۰
۸۵/۱۰/۰۱ - ۸۵/۱۰/۳۰
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

JavaScript Codes

JavaScript Codes کشتار حیوانات
0 مرغ
0 اردک
0 خوک
0 خرگوش
0 بوقلمون
0 غاز
0 گوسفند
0 بز
0 گاو و گوساله
0 جوندگان بجز خرگوش
0 کبوتر و دیگر پرندگان
0 بوفالو
0 اسب
0 الاغ و قاطر
0 شتر

اینها تعداد حیواناتی است که از زمانیکه شما این صفحه را باز کردید توسط صنایع تولید گوشت، شیر و تخم مرغ در سراسر جهان کشته شده اند، بر مبنای آمار سال 2003